Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Strandskata Haematopus ostralegus (c) Öland, 11 juli 2020.


Strandskata Haematopus ostralegus (c) Öland, 4 juni 2018.


Strandskata Haematopus ostralegus (c) Öland, maj 2016.