Ventura do Mar till vänster. Båten till höger förser vaktpersonalen med förnödenheter.