Vi närmar oss ankringsplatsen utanför forskningsstationen. Ön är obebodd bortsett från bevaknings- och forskningspersonal. Till höger om husen leder en smal stig upp till högplatån. Uppstigningen tar fyra timmar.