Bugio föröver och Deserta Grande till vänster. Vi hade fina närstudier av spetsstjärtad petrell och atlantpetrell. I antal var gulnäbbade liran med flera hundra observationer den talrikaste.