Ca 120 fläckdelfiner och 20 pilotvalar under hemresan.