Falsterbo & Skanör 16 - 19 september 2020


Det klassiska sydvästhörnet av Skanörs Ljung är en utmärkt obsplats vid framförallt sydvästliga vindar.


Bivråk.


Bivråk.


Gröngöling.


Gröngöling.


Gröngöling.


Nabben.


Knölsvan.


Sparvhök.


Ålasjön Skanör.


Enkelbeckasin.
 Flygande beckasiner är inte det lättaste. Undersidan, buken, är ganska rent vit. På vingarnas undersida ser vi också ljusa och mörka band som löper i vingens längdriktning. Bägge dessa karaktärer stämmer bra på enkelbeckasin och dvärgbeckasin. Näbben fäller avgörandet; endast enkelbeckasin har en så lång näbb. Enkelbeckasinen lär faktiskt vara den fågel som har längsta näbben i förhållande till kroppslängden.


Skanörs hamn.


Ängspiplärka.


Lilla Hammar.


Röd glada.


Brun kärrhök.


Grönsiska.


Tornfalk.


Lilla Hammar.


Skata.


Falsterbo kanal.


Bivråk.