Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Skärfläcka Recurvirostra avosetta (c) Beijershamn Öland, 5 maj 2016.


Skärfläcka Recurvirostra avocetta - Lesvos, maj 2012.