Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (c) Öland, 11 maj 2021.


Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (c) Öland, 6 maj 2017.