Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (c) Kalmar, 31 maj 2024.


Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (c) Öland, 11 maj 2021.


Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (c) Öland, 6 maj 2017.