Fulufjället - Nipfjället - Grövelsjön

Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt det var - Vägmärken - Dag Hammarskjöld

Grövelsjön

När man sitter i restaurangen  i STF:s fjällstation Grövelsjön har man ett fantastiskt panorama framför sej. En stor dalgång breder ut sej ner mot Grövlan som avvattnar sjön, och där bortom stiger dom norska fjällen. Jag studerar fjällkartan och beslutar mej för att gå mot väster - mot Norge.

Vädret är fint, nästan för varmt, ett stabilt högtryck. Köper några flaskor mineralvatten, axlar ryggsäcken, och ger mej ivrigt iväg mot väster.
 


Grövelsjön


 När man lämnat dalsänkan och kommit upp ett stycke i höjd börjar fjällbjörken dominera den glesa skogen. Ljungpiparnas ödsliga vissling följde mej liksom stenskvättans varningsläte från toppen av en sten.


Snart kommer jag in i den mest fantastiska sagoskog man kan tänka sej. Uråldriga björkar täckta av svart lav som hänger ner från grenarna. Här sjunger svarthätta ock koltrast, en nötväcka kilar uppför en björkstam och bofinken är allmän.


Frodig grönska på väg mot Silverfallet. Här mötte jag några tyska turister som uttryckte sin fascination genom orden:
"Wie gehen durch ein Märchenland!" Ja verkligen sant. Dalarna har ju inga alpina toppar men naturen är underbar och passar även ovana fjällvandrare..


Ovanför Silverfallet. Renstängslet sammanfaller med gränsen mot Norge.


Norska fjäll i bakgrunden


På hemväg genom Dalarna. Mil efter mil av torra tallhedar, avbrutna av myrar och trolska sjöar

Fulufjället - Nipfjället - Grövelsjön